Kto ma obowiązek zarejestrować skład akcyzowy, a kto nie

Specyficznym gatunkiem produktu w naszym kraju, jak i wewnątrz Unii Europejskiej są surowce objęte podatkiem akcyzowym. Podatkiem akcyzowym objęte będą np. oleje lub paliwa, papierosy, alkohol, które według przepisów prawa typizowane zostają na tzw. wyroby zharmonizowane a także niezharmonizowane. Z powodu konieczności kongruentnej kontroli ściągalności podatku akcyzowego wszystkie instytucje, które obracają artykułami objętymi podatkiem akcyzowym, a w detalach ich przejmowaniem, składowaniem, dalszym przekazywaniem, podlegają celowo wyszczególnionym regulacjom.

Instytucje wymienione to tzw. składy akcyzowe. Doniesienia w ich kwestii ogłaszają urzędy celne na swoich oficjalnych portalach. Mianem skład akcyzowy nazywane są też miejsca produkowania wyżej wspomnianych wyrobów. Żeby założyć skład akcyzowy, trzeba realizować ukazane cechy. Z pewnością powinno się wywiedzieć się co nieco o choćby początkowych wymaganiach, o jakich informacje uzyskamy na stronie internetowej kompetentnych instytucji. Zanim rozpoczniemy lekturę powinno się przetestować rzetelność źródła.

Polecamy na przykład monitor prawa celnego i podatkowego. Dzięki tego rodzaju serwisowi można też pozostawać na bieżąco z każdymi prawdopodobnymi poprawkami w przepisach. Początkowym krokiem ku temu, by otworzyć skład podatkowy, jest zostanie zarejestrowanym podatnikiem płacącym akcyzę. Odpowiednim urzędem ściągającym rzeczony podatek jest urząd celny.
Osoby, które prowadzą swoją firmę, a z akcyzą mają styczność tylko jednorazowo i dodatkowo mają możliwość to wykazać, mogą przyjąć status niezarejestrowanego handlowca. Skutkuje to obrotem towarami objętymi akcyzą bez potrzeby zarejestrowania składu podatkowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.