adaptacja projektu cena

Prawo Budowlane stanowi, że każdy gotowy projekt domu musi być poddany obowiązkowi dostosowania do warunków, jakie ustanawia prawomocna decyzja o warunkach zabudowy. Dostosowanie to nazywamy dostosowaniem projektu domu . Zadanie takie jesteśmy zmuszeni architektowi. Adaptacja projektu jest konieczna do rozpoczęcia budowy domu . Wybór architekta, który wykona adaptację projektu należy do Ciebie, ważne jest jednak, by był to architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń i posiadał stosowne kompetencje

Adaptacja projektu dzieli się na część obligatoryjną i ponadstandardową. Do elementy obowiązkowej zaliczamy:

• dopasowanie projektu domu do otrzymanej planu miejscowego

• adaptację posiadanego projektu gotowego do stref obciążeń lokalnych

•sporządzenie projektu zagospodarowania działki , z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie do celów projektowych

• projektant adaptująca projekt gotowy staje się autorem projektu wpojmowaniu ustawy prawa budowlanego.

Część nadprogramową adaptacji stanowią przerubki, jakie zamawiający chce zaaplikować do projektu, by projekt domu stał się bardziej dopasowany do jego potrzeb i oczekiwań. Do najbardziej popularnych zmian należą:

• zmiana nachylenia kąta dachu;

• zmiana kształtów otworów okiennych i drzwiowych,

• implementcja technologii budowy domu,

• zmiana stropu,

• zmiana funkcji pomieszczeń,

• modyfikacja rozmieszczenia ścianek działowych,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.